อุปสรรคของความฝัน (The obstacles of dreams)

บางคนนึกถึงคำว่า ความฝัน (นอนหลับแล้วฝัน) อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งความหมาย ที่หมายถึง การฝันจากจิตใต้สำนึกของคนเราเมื่อเวลานอนหลับ แต่ที่จะพูด ในที่นี้คือ ความฝันในสิ่งที่เราอยากทำหรือต้องการที่จะให้มันเป็นจริง เช่นถ้าเราอ้วนแต่เราต้องการผอม ก็ต้องตั้งใจและพยายามเพื่อลดมันให้ได้ หาวิธีการออกกำลังกาย คุมอาหาร หรือง่ายๆก็ดูดไขมันออก แต่ก็ต้องใช้เงินมากพอสมควรก็ต้องพยายามหาเพื่อความเพอเฟคของตัวเอง อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าความฝันนะ ความฝันในความคิดคนมีเยอะแยะมากมาย อยู่ที่ความชอบ ความสนใจ และความถนัด บางบ้านก็ส่งลูกเรียนในแบบที่ลูกต้องการ แต่บางบ้านก็ส่งลูกเรียนในแบบที่พ่อแม่หวังไว้ หรือ บางคนอาจถูกปลูกฝังว่าต้องเรียนตามสายงานเพื่อธุรกิจของที่บ้าน บางครั้งการผลักดันใครแบบนี้ก็ทำให้คนๆนั้น ไม่มีความสุข หรือ จมกับความทุกข์ได้ เพราะคนบางคนก็ไม่ได้ชอบสิ่งที่พ่อแม่ปูทางไว้ให้ แต่บางคนก็ไม่สามารถที่จะพูดมันออกมาได้ […]